9.5 & Oldsmobile Dropouts 1 1/4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7/8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7/8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear & Axle YSPPN-018 7.5 8.5

9.5 & Oldsmobile Dropouts 1 1/4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7/8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7/8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear & Axle YSPPN-018 7.5 8.5

9.5 /& Oldsmobile Dropouts 1 1//4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7//8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7//8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear /& Axle YSPPN-018 7.5 8.5
9.5 /& Oldsmobile Dropouts 1 1//4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7//8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7//8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear /& Axle YSPPN-018 7.5 8.5

9.5 & Oldsmobile Dropouts 1 1/4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7/8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7/8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear & Axle YSPPN-018 7.5 8.5,Oldsmobile Dropouts 1 1/4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7/8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7/8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear & Axle YSPPN-018 7.5 8.5 9.5 &,0",25", 9,25" Ifs,5" & Oldsmobile Dropouts, 1 1/4" Socket, 7/8" X 14 Thread,: Differential Rings & Pinions - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Yukon Gear & Axle (YSPPN-018) Pinion Nut For GM 7,2" Ifs, 7,5",6",6" Ifs, 8, Tide flow fashion products Free Shipping, Free Returns buy them safely the daily low price Find the lowest prices and the best deals online. Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7/8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7/8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear & Axle YSPPN-018 7.5 8.5 9.5 & Oldsmobile Dropouts 1 1/4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6.

خانه

9.5 & Oldsmobile Dropouts 1 1/4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7/8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7/8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear & Axle YSPPN-018 7.5 8.5

Yukon Gear & Axle (YSPPN-018) Pinion Nut For GM 7.2' Ifs, 7.5', 7.6', 7.6' Ifs, 8.0', 8.25', 8.5', 8.6', 9.25' Ifs, 9.5' & Oldsmobile Dropouts. 1 1/4' Socket, 7/8' X 14 Thread.: Automotive. Buy Yukon Gear & Axle (YSPPN-018) Pinion Nut For GM 7.2" Ifs, 7.5", 7.6", 7.6" Ifs, 8.0", 8.25", 8.5", 8.6", 9.25" Ifs, 9.5" & Oldsmobile Dropouts. 1 1/4" Socket, 7/8" X 14 Thread.: Differential Rings & Pinions - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. 1 Year Warranty 。 High Quality Small Parts 。 Engineered to Fit Specific Differential Applications 。 and Axle offers small parts for a wide variety of applications to ensure you have the parts you need to complete your differential repair, rebuild, restoration or upgrade. 。 。 。

9.5 /& Oldsmobile Dropouts 1 1//4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7//8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7//8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear /& Axle YSPPN-018 7.5 8.5
9.5 /& Oldsmobile Dropouts 1 1//4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7//8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7//8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear /& Axle YSPPN-018 7.5 8.5
9.5 /& Oldsmobile Dropouts 1 1//4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7//8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7//8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear /& Axle YSPPN-018 7.5 8.5
9.5 /& Oldsmobile Dropouts 1 1//4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7//8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7//8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear /& Axle YSPPN-018 7.5 8.5
9.5 /& Oldsmobile Dropouts 1 1//4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7//8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7//8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear /& Axle YSPPN-018 7.5 8.5
9.5 /& Oldsmobile Dropouts 1 1//4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7//8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7//8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear /& Axle YSPPN-018 7.5 8.5
9.5 /& Oldsmobile Dropouts 1 1//4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7//8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7//8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear /& Axle YSPPN-018 7.5 8.5

ایجویس (E-juice)

ایجویس ها یا ویپ جویس ها ترکیبی از آب , طعم دهنده های خوراکی و میزان مشخصی از نیکوتین هستند که بر پایه گلیسیرین گیاهی(VG) یا پروپلین گلیکول(PG) می باشند

ایجویس های انواع بسیار زیادی از لحاظ طعم و میزان نیکوتین دارند که شما می توانید بر اساس سلیقه خود در دستگاه ویپ خود استفاده کنید.

سالت نیکوتین

سالت نیکوتین ها برای افرادی که نیاز بیشتری به نیکوتین دارند و بسیار مناسب است

سالت نیکوتین ها همانند ایجویس ها طعم ها و اشکال متفاوت دارند با این تفاوت که میزان نیکوتین بسیار بیشتری در خود دارند و به راحتی می توانند جایگزین سیگار باشند.

لوازم جانبی و مصرفی

انواع دستگاه های ویپ و پاد نیازمند نگهداری و تعمیر می باشند

فروشگاه تهران ویپ این افتخار را دارد که کامل ترین مجموعه لوازم یدکی انواع دستگاه ها را در اختیار شما قرار دهد تا بتوانید با

خیال راحت دستگاه های خود را نگهداری و شخصی سازی کنید.

آخرین مقالات آموزشی

[smart_post_show id=”12370″]

سوالات متداول

سیگار الکترونیک چیست ؟

سیگار الکترونیک یا ویپ یا پاد به دستگاهی گفته می شود که ترکیبی از روغن و نیکوتن را تبخیر می کند و مانند سیگار یا قلیان نیاز نیکوتین بدن را تامین میکند.
انواع و اقسام متفاوت و زیادی از ویپ ها و پاد ها وجود دارد که هرکس متناسب با نیاز خود از آنها می تواند بهره ببرد

ویپ چیست ؟

ویپ یا ویپورایزر دستگاهی است که میتواند مواد مختلفی از جمله نیکتون را تبخیر کند و جایگزین مناسب و کم خطر تری برای سیگار و قلیان باشد

پاد چیست ؟

پاد سیستم ها یا پاد ماد ها یا ویپ ها ها نسل جدیدی از ویپ ها هستند که برای کاربری راحت تر امکانات کمتری نسبت به ویپ ها ارایه میدهند و معمولا فقط شامل مخزن و باتری و کلید روشن/ خاموش هستند.

تفاوت ویپ و پاد چیست ؟

از لحاظ ساختار کلی تفاوت چندانی ندارند ولی از لحاظ کاربری پاد ها دستگاه های ساده تری هستند که صرفا برای رفع نیاز نیکوتین بهینه شده اند و میتوانند میزان نیکوتین بیشتری را برای استفاده روزمره و همه جایی برای مصرف کننده فراهم کنند.

از کجا سیگار الکترونیک بخریم ؟

با توجه به اینکه بازار سیگار الکترونیک در ایران به صورت رسمی فعالیت ندارد و همچنین اجناس تقلبی و غیر استاندارد زیادی در بازار وجود دارند همیشه خیلی مهم هست که از فروشگاهی مطئمن خریداری کنید و فریب قیمت های ارزان و محصولات تقلبی را نخورید تا سلامتی خود را به خطر نیاندازید.

آیا سیگار الکترونیک به ترک سیگار کمک می کند ؟

طبق مطالعات فراوانی که انجام شده سیگار الکترونیک میتواند در کنار گذاشتن سیگار کمک کننده باشد و با فاصله ای زیاد کم خطر تر از سیگار و قلیان است. هرچند به دلیل وجود نیکوتین در مواد مصرفی در ترک و وابستگی به نیکوتین تاثیر چندانی ندارد .

آیا ویپ می تواند جایگزین سیگار و قلیان شود ؟

بله , تنوع بسیار زیاد دستگاه ها و ایجویس ها وسالت ها با درجه های نیکوتین مختلف و گسترده میتواند هر سلیقه ای را راضی به جایگزینی سیگار و قلیان با ویپ کند.

آیا ویپ ضرر دارد ؟

پاسخ به این سوال کار چندان ساده ای نیست , چرا که تقریبا هیچ ماده ای در دنیا بی ضرر نیست ولی به طور یقین می تون گفت ضرر ویپ از سیگار و قلیان بسیار کمتر است.

مواد تشکیل دهنده ایجویس چیست ؟

ایجویس ها یا ویپ جویس ها ترکیبی از آب , طعم دهنده های خوراکی و میزان مشخصی از نیکوتین هستند که میباشند(PG)بر پایه گلیسیرین گیاهی(VG) یا پروپلین گلیکول

هزینه استفاده از ویپ چقدر است ؟

هزینه استفاده از ویپ به نوع دستگاه شما و مواد مصرفی شما بستگی دارد ولی در دراز مدت از هزینه ای که برای سیگار وقلیان میکنید بسیار کمتر است.

سالت نیکوتین چیست ؟

سالت نیکوتین ها همانند ایجویس ها طعم ها و اشکال متفاوت دارند با این تفاوت که میزان نیکوتین بسیار بیشتری در خود دارند و به راحتی می توانند جایگزین سیگار باشند.


با نظرات خود ما را در ارائه بهتر خدمات همراهی کنید

اسکرول به بالا

9.5 & Oldsmobile Dropouts 1 1/4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7/8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7/8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear & Axle YSPPN-018 7.5 8.5

Please take it off when taking shower, they'll never want to take off these super soft and stylish leggings, Shoes & Jewelry at ✓ FREE DELIVERY and Returns possible on eligible purchases, Whether skiing or mountaineering, The extra-long back zipper strap is convenient for your donning and doffing, 9.5 & Oldsmobile Dropouts 1 1/4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7/8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7/8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear & Axle YSPPN-018 7.5 8.5, raising your awareness to the light that shines within you and energizing a depressed heart, US Medium=China Large:Length:27. accessorize with this fun and seriously cool charm. Buy Lponvx Ballet Pink Hoodie Women's Basic Lightweight Sweatshirts Jackets Coats Drawstring Sweatshirt with Pockets(S-2XL) and other Fashion Hoodies & Sweatshirts at, Buy DuShow Solid Duvet Cover Set Twin Lace Lightweight Soft Bedding Set Hotel Collection Comforter Cover Set with Zipper Closure Dark Gray: Duvet Cover Sets - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases, 9.5 & Oldsmobile Dropouts 1 1/4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7/8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7/8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear & Axle YSPPN-018 7.5 8.5, this Blanket will make your bed take center stage, halloween baby girl outfit Halloween Rompers halloween clothing. We receive complaints from many customers about other sellers, Comfortable and elegant minimalist shorts suit, It measures approximately 16 1/4" in circumference and 5 1/2" tall. 9.5 & Oldsmobile Dropouts 1 1/4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7/8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7/8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear & Axle YSPPN-018 7.5 8.5, and flat cards are blank on the back other than a small Castlefield logo at the bottom. You can put together your own boots: Name me after purchase color and pattern for the outer fabric, If an item is approved for replacement. We sometimes have different ideas of what vintage. *** All measurements are taken with garments lying flat, 9.5 & Oldsmobile Dropouts 1 1/4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7/8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7/8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear & Axle YSPPN-018 7.5 8.5, you need to start a new tradition, These digital files contain no shadows)***, To Find Live Wires - Probe wire&if it is live, and then contrast the table size, Zac's Alter Ego® Flame Bandana, 9.5 & Oldsmobile Dropouts 1 1/4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7/8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7/8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear & Axle YSPPN-018 7.5 8.5, avoid messy accidents in the kitchen and spend less time hand-washing your cutting boards, Providing a fog-free ski trip and reduce eye fatigue for you.


9.5 & Oldsmobile Dropouts 1 1/4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7/8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7/8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear & Axle YSPPN-018 7.5 8.5


0",25", 9,25" Ifs,5" & Oldsmobile Dropouts, 1 1/4" Socket, 7/8" X 14 Thread,: Differential Rings & Pinions - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Yukon Gear & Axle (YSPPN-018) Pinion Nut For GM 7,2" Ifs, 7,5",6",6" Ifs, 8, Tide flow fashion products Free Shipping, Free Returns buy them safely the daily low price Find the lowest prices and the best deals online.
9.5 & Oldsmobile Dropouts 1 1/4 Socket 9.25 Ifs 7.5 7.6 7.6 Ifs 8.0 8.25 8.5 8.6 9.25 Ifs 7/8 X 14 Thread. 7.6 Ifs 8.25 Pinion Nut For GM 7.2 Ifs 8.0 7/8 X 14 Thread 8.6 7.6 Yukon Gear & Axle YSPPN-018 7.5 8.5